Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υλοποιεί νέες υπηρεσίες για τους πολίτες όπως η υποβολή προτάσεων και οι διαβουλεύσεις.
Εάν θέλετε να καταθέσετε κάποια πρόταση πατήστε εδώ.
Για να συμμετέχετε στις Διαβουλεύσεις πατήστε εδώ.