ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ENGLISH | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβούλευση

 • Δημόσια διαβούλευση για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής συστήματος αναγνώρισης μουσείων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του ν. 3028/2002
  Τίθεται από σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2014, σε δημόσια διαβούλευση το κατατοπιστικό κείμενο και τα έντυπα που αφορούν στη διαδικασία, με την οποία τίθεται σε εφαρμογή στην Ελλάδα η αναγνώριση (‘πιστοποίηση’) μουσείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και την αρ. πρωτ.  ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30-9-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2385/26-10-2011) Υπουργική Απόφαση «Ίδρυση και αναγνώριση μουσείου κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002».
   
  Προσκαλούμε τους πολίτες και ιδιαίτερα όσους έχουν σχέση με τα μουσεία της χώρας μας και τη διαχείριση του πολιτιστικού μας αποθέματος να συμβάλουν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους στη διαμόρφωση της τελικής διαδικασίας και των συνοδευτικών εργαλείων για την εφαρμογή ενός λειτουργικού συστήματος αναγνώρισης (‘πιστοποίησης’), το οποίο θα επιτρέψει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να ασκήσει με αποτελεσματικότητα, συνέπεια και διαφάνεια τον θεσμικό του ρόλο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
   
  Η πλατφόρμα της διαβούλευσης θα είναι ανοικτή στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.yppo.gr) για έξι εβδομάδες. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν τις απόψεις τους, μπορούν να υποβάλουν σχόλια.
   
  Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή.
   
  Τα κείμενα που τίθενται σε διαβούλευση είναι τα εξής:
  1. Κείμενο περιγραφής διαδικασίας αναγνώρισης μουσείων
  1. Έντυπο προελέγχου
  1. Έντυπο ελέγχου
   
  Για την ενημέρωση των πολιτών, αναρτάται επίσης ως «σχετικό υλικό» στη δεξιά στήλη το νομοθετικό πλαίσιο:
  1. O Nόμος 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ /153/28-6-2012) (Nomos 3028.pdf).
  2. Η  αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30-9-2011 Υ.Α. «Ίδρυση και αναγνώριση μουσείου κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002» (ΦΕΚ Β΄ 2385/26-10-2011) (idrysi kai anagnorisi mouseion_FEK 2011.pdf).
 • Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας μόνο ως προς τα ακόλουθα κείμενα, που εμφανίζονται στη στήλη "Σχετικό υλικό" (δεξιά στήλη σελίδας):
  1. Διαδικασία αναγνώρισης μουσείων
  2. Έντυπο προελέγχου
  3. Έντυπο ελέγχου
  Συνολική κρίση σχολιαστών:
  +2
  • Στα έντυπα προελέγχου και ελέγχου υπάρχουν τα πεδία "νόμιμου εκπροσώπου" και "επιστημονικού υπεύθυνου" του μουσείου. Προφανώς σε ό, τι στα Δημόσια Μουσεία και στα δύο πεδία η απάντηση είναι ο Διευθυντής/ η Διευθύντρια του μουσείου. Γιατί λοιπόν διαφοροποιούνταιτα δύο πεδία; Η παραπάνω διαφοροποίηση αφορά μόνο στα Ιδιωτικά.
   Επίσης στα παραπάνω έντυπα υπάρχει το πεδίο "υπεύθυνος συντήρησης συλλογών". Ποια είναι η πρακτική χρησιμότητα του πεδίου;
   Συνοπτική σχετική κρίση:
   0 (Αδιαφορώ)
  • Τετάρτη, 26-11-2014 11.49 ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
   Προτάσεις για το έντυπο ελέγχου για την αναγνώριση μουσείων


   7. Επιστημονικός υπεύθυνος του μουσείου (άρθρο 4 §4, άρθρο 7 §1δ)
   και
   8. Yπεύθυνος συντήρησης των συλλογών του μουσείου (άρθρο 4 §4, άρθρο 7 §1ε)
   Οι λειτουργικές ανάγκες ιδιωτικών μουσείων δεν δικαιολογούν τη μόνιμη απασχόληση αυτών των ειδικοτήτων. Αυτές οι ειδικότητες υπάρχουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και πρέπει να μετατεθούν στην παράγραφο 17
   10. Συνοπτική περιγραφή των συλλογών του μουσείου (άρθρο 5 §1, άρθρο 7 §1η)8
   Δεν είναι αναγκαίο ένα μουσείο να έχει συλλογές εκτός εάν η αποστολή του είναι μία, π.χ. ένα μουσείο που αφιερώνεται στα κοχύλια, μάλλον θα έπρεπε να έχει μία τέτοια συλλογή.
   Στην περίπτωση που ένα μουσείο έχει μία ή περισσότερες συλλογές, για πολλούς λόγους δεν θα έπρεπε να τις εκθέτει συνεχώς. Μεταξύ άλλων, διότι το κοινό δε θα επιστρέψει αφού τα δει κατά την πρώτη επίσκεψη.
   Άρα, είτε ένα μουσείο είναι αφιερωμένο σε ένα θέμα και έχει μία κεντρική και μόνιμη συλλογή ή κάνει περιοδικές εκθέσεις και τότε δεν έχει σημασία εάν έχει ή όχι είναι δικές του συλλογές.
   Το ζητούμενο είναι πόσους μήνες το χρόνο ένα μουσείο έχει εκθέσεις για το ευρύ κοινό για να το διαφοροποιήσουμε από έναν απλό εκθεσιακό χώρο.
   Επίσης είναι πολύ σημαντικό να απαγορεύεται η πώληση έργων τέχνης μέσα στόν εκθεσιακό χώρο για να το διαφοροποιήσουμε από μία γκαλερί.
   Στις ΗΠΑ υπάρχει σύλλογος μουσείων που δεν έχουν ιδιόκτητη συλλογή και εκθέτουν μόνο έργα που δανείζονται από άλλα μουσεία ή ιδιώτες,
   12. Οργανόγραμμα και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του μουσείου10 (άρθρο 7 §1β)
   Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και στό εξωτερικό, έχει αναγκάσει πολλά ιδιωτικά μουσεία να απασχολήσουν, όποτε τους χρειαστούν, ειδικευμένους ανεξάρτητους επαγγελματίες όπως ιστορικούς τέχνης, επιμελητές, και άλλους, μειώνοντας έτσι τα λειτουργικά έξοδα.
   Προτείνουμε να προστεθεί μία στήλη «εξωτερικός συνεργάτης».
   15. Επάρκεια κτηριακών εγκαταστάσεων13 (άρθρο 4 §5)
   Αυτή η παράγραφος, είναι πολύ λεπτομερής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν έχει σημασία η περιγραφή του κτηρίου (π.χ. αριθμός ορόφων, υπογείων, οικοδομική άδεια, κλπ.). Οι απαντήσεις σε πολλές από αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές εις βάρος ενός μουσείου.
   Μερικά μουσεία στην Ευρώπη και στι; ΗΠΑ αποτελούνται από μία ή δύο αίθουσες και μπορεί να βρίσκονται ακόμη και σε διαμέρισμα. Σημασία έχει να δηλώσει (α) το εμβαδόν του εκθεσιακού χώρου, (β) κληματισμό, (γ) προσβασιμότητα ΑμεΑ (δ) πυρασφάλεια και (ε) χώρους υγιεινής. Βέβαια πάνω από όλα να είναι μία αναγνωρισμένη εταιρία μη κερδοσκοπική. Όλα τα άλλα καλύπτονται από άλλες διατάξεις που αφορούν δημόσιους χώρους.

   19. Στοιχεία συλλογής
   20. Περιγραφή της συλλεκτικής πολιτικής/πολιτικής εμπλουτισμού των συλλογών του μουσείου (εφαρμογή δέουσας επιμέλειας), καθώς και της διάθεσης αντικειμένων (άρθρο 5 §3)
   21. Πολιτική δανεισμού αντικειμένων16 (άρθρο 5 §3)
   22. Τρόπος καταγραφής και τεκμηρίωσης των συλλογών του μουσείου (άρθρο 5 §2, άρθρο 7 §1η).
   24. Περιγραφή της πολιτικής προληπτικής συντήρησης και επιμέλειας των συλλογών του μουσείου17

   Σε πολλές περιπτώσεις ιδιωτικά μουσεία συνάπτουν συμφωνίες με τους ιδρυτές και άλλους φιλάνθρωπους, οι οποίοι παραχωρούν τίς προσωπικές τους συλλογές γιά εκθέσεις, καθώς επίσης δανεισμούς σε άλλα μουσεία με σκοπό τη δημιουργία συνεργασιών και άλλους επιχειρηματικούς στόχους.
   Σε τέτοιες περιπτώσεις οι παράγραφοι 10, 19, 20, 21, 22 και 24 δεν είναι της αρμοδιότητας του μουσείου αλλά του συλλέκτη.
   Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σε ένα μουσείο να κατατάσσεται σε μία τέτοια κατηγορία αφού δέν έχει ιδιόκτητη συλλογή.

   Γενικές Παρατηρήσεις
   Οι περισσότερες πόλεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ προσφέρουν στόν επισκέπτη πολλές επιλογές για εκθέματα. Οι περισσότερες από αυτές προσφέρονται από ιδιωτικά μουσεία, πολλά από τα οποία είναι μικρά αλλά πολύ δραστήρια. Εάν τα κριτήρια για να αναγνωριστεί κάποιο από αυτά είναι αυστηρά, τότε αυτός ο τομέας δεν θα αναπτυχθεί ποτέ.
   Σημασία λοιπόν είναι να βάλει η πολιτεία περισσότερο έμφαση στίς δραστηριότητες του υποψήφιου για τα προηγούμενα τρία χρόνια (π.χ.) και όχι στίς λειτουργικές δομές και διάφορα μεγέθη, πέραν από τα βασικά που αναφέραμε προηγουμένως.
   Ένα μουσείο που προσφέρει λίγο στο κοινό δεν θα λειτουργήσει επι μακρόν διότι πολύ γρήγορα θα μαθευτεί και δεν θα αντέξει οικονομικά. Εάν δε η πολιτεία περιοδικά ελέγχει τις δραστηριότητές του, σίγουρα θα του αφαιρεθεί ο τίτλος και θα βγεί από την λίστα αναγνωρισμένων μουσείων.
   Συνοπτική σχετική κρίση:
   +1 (Συμφωνώ)
  • Πέμπτη, 27-11-2014 13.12 ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
   Θα θέλαμε να διευκρινιστεί ποια είναι η χρονική περίοδος που οι φορείς- τα Μουσεία θα πρέπει να αποστείλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού το έντυπο προελέγχου και τον σχετικό φάκελο προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναγνώρισης του εκάστοτε Μουσείου.
   Συνοπτική σχετική κρίση:
   0 (Αδιαφορώ)
  • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

   1.Στο κείμενο που περιγράφει τη διαδικασία αναγνώρισης Μέρος Β’, σελίδα 4, δεν περιλαμβάνεται η Διεύθυνση Συντήρησης στις συναρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ. Η ΔΣΑΝΜ είναι εξ’ ορισμού η πλέον αρμόδια να αποφαίνεται για θέματα που άπτονται της συντήρησης και της προληπτικής συντήρησης, στα υπό εξέταση μουσεία.
   2.Είναι ίσως απαραίτητο να υπάρξει πεδίο στα έντυπα προελέγχου/ ελέγχου, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του αδειούχου συντηρητή.
   3.Στην ΥΑ (ΦΕΚ 2385) άρθρο 7-Δικαιολογητικά/ ια, προβλέπεται η υποβολή έκθεσης κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων του μουσείου από αδειούχο συντηρητή. Στο έντυπο ελέγχου δε γίνεται μνεία σε αυτή. Είναι προφανές ότι η έκθεση της κατάστασης διατήρησης αποτελεί ένα ποιοτικό δείκτη της ΅φροντίδας΅ που απολαμβάνουν τα αντικείμενα ενός μουσείου. Η έκθεση αυτή αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό συντήρησης των συλλογών που αναφέρεται στο έντυπο ελέγχου σελ.15. Ο έλεγχος της κατάστασης διατήρησης γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από παράγοντες όπως το μέγεθος και η φύση της συλλογής (πλήθος αντικειμένων, ευπάθεια συλλογής), τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, οικονομική ευχέρεια). Καλό θα ήταν να διευκρινίζεται εάν ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός ή αν αφορά στο σύνολο των αντικειμένων. Θα ήταν συνεπώς σκόπιμο να περιληφθεί στο έντυπο σχετικό πεδίο όπου θα σημειώνεται η συχνότητα διενέργειας πλήρους ελέγχου της συλλογής (π.χ. κάθε τρία ή κάθε πέντε χρόνια) και η συχνότητα των δειγματοληπτικών ελέγχων. Στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί συνολικός έλεγχος είναι σκόπιμο να αναφέρει ο φορέας τι ποσοστό της συλλογής έχει ελεγχθεί και πότε εκτιμά χρονικά ότι αυτός θα έχει ολοκληρωθεί.
   4.Στο έντυπο ελέγχου παράγραφος 24 ,σελ.14 θα ήταν τουλάχιστον απαραίτητη η υποβολή κειμένου που να προσδιορίζει τους άξονες στους οποίους κινείται η πολιτική προληπτικής συντήρησης του μουσείου καθώς και οι τρόποι (ή τα μέσα) που αυτή υλοποιείται στην πράξη Ενδεικτικά παραθέτω αντίστοιχο κείμενο του Victoria & Albert Museum που υπάρχει στο διαδίκτυο: http://media.vam.ac.uk/media/documents/legacy_documents/file_upload/4185_file.pdf
   Στο έντυπο ελέγχου ζητείται να συμπληρωθεί αν γίνονται μετρήσεις των συνθηκών του περιβάλλοντος και όχι αν τα μέσα πυρασφάλειας είναι τα ενδεδειγμένα για τη συλλογή, ή αν μια προθήκη με γυάλινα αντικείμενα μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά σε περίπτωση σεισμού. Εδώ και περίπου 15 χρόνια η προληπτική συντήρηση-φροντίδα συλλογών έχει πάψει να ασχολείται αποκλειστικά με τις παραμέτρους του περιβάλλοντος. Τα προληπτικά μέτρα δυστυχώς δεν εξαντλούνται στη μέτρηση θερμοκρασίας, σχ. Υγρασίας και ακτινοβολιών. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση των παραγόντων που μπορούν να μετρηθούν θα πρέπει τα στοιχεία των μετρήσεων να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο και όχι απλώς να ζητείται να συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο με ένα v. Επίσης πρέπει να διερευνάται αν η καταγραφή είναι πλήρης και αντιπροσωπευτική των όσων συμβαίνουν στο χώρο ή στους χώρους του μουσείου.
   5.Στην τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης θα έπρεπε να ζητείται να υποβληθεί η σχετική φόρμα που χρησιμοποιεί το μουσείο. Για την εκτίμηση και τον προσδιορισμό ενδεχόμενων αναγκών συντήρησης είναι απαραίτητη η ύπαρξη συγκεκριμένων πεδίων.
   6.Στο έντυπο ελέγχου στη σελ.11 ζητείται λεπτομερές σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων παντός είδους έκτακτης ανάγκης (ΥΑ άρθρο 7 §1ιγ). Οι διαδικασίες που έχουν σα στόχο την αντιμετώπιση κινδύνων (ανθρωπογενών, φυσικών, κλπ) για συλλογές έργων τέχνης περιλαμβάνουν την ανάλυση κινδύνων (αναγνώριση παραγόντων κινδύνου, εκτίμηση και κατηγοριοποίηση- αξιολόγησή τους) και τη διαχείρισή τους (ορισμός αποδεκτών ορίων, αντίληψη κινδύνων, δημιουργία-επιλογή-υλοποίηση μέτρων για περιορισμό των παραγόντων κινδύνου ή του αποτελέσματος της δράσης τους). Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση ενός τέτοιου σχεδίου από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ θα πρέπει αυτό να υποβληθεί στο σύνολό του μαζί με το έντυπο ελέγχου και να εξεταστεί από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα ως προς την πληρότητά του. Σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί να αναλυθεί σε 200 λέξεις.
   7.Στο έντυπο ελέγχου σελ. 12, στα στοιχεία της συλλογής συνήθως ζητείται και ο αριθμός των έργων σε αποθήκευση καθώς και το ποσοστό τους επί του συνόλου
   Συνοπτική σχετική κρίση:
   +1 (Συμφωνώ)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
 
 
Ημ. Καταχώρησης
17/10/2014 12:54:34 μμ
Έναρξη Διαβούλευσης
20/10/2014 12:00:00 πμ
Ανοικτή σε σχόλια έως
29/11/2014 12:00:00 πμ
Πνευματικά Δικαιώματα © 1995-2012 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού